پیمانکاری سنگ لاشه نادری | فروش سنگ لاشه

اجرا و نصب با سنگ تراورتن و قلوه سنگ

سنگ تراورتن و قلوه سنگ

اجرا و نصب با سنگ تراورتن و قلوه سنگ و ترکیبی از آنها با یکدیگر می تواند جلوه بسیار زیبایی به کار محوطه سازی و اجرای کف حیاط ویلا بدهد.

کاربردهای استفاده از سنگ تراورتن و قلوه سنگ

 • بازسازی و نوسازی محوطه
 • بازسازی و نوسازی محوطه با استفاده از سنگ تراورتن و بند قلوه سنگ می‌تواند به محیط زیبایی و استحکام بیشتری ببخشد. در زیر چند مرحله برای بازسازی و نوسازی محوطه با سنگ تراورتن و بند قلوه سنگ آمده است:

  • بررسی و طراحی:
  • در ابتدا، بررسی کاملی از محوطه صورت بگیرد و نیازهای بازسازی و نوسازی شناسایی شود. سپس یک طرح و نقشه طراحی شود که شامل مکان قرارگیری سنگ تراورتن و بند قلوه سنگ باشد. در این مرحله، می‌توانید اندازه، شکل، الگو و رنگ سنگ‌ها را نیز مشخص کنید.

  • آماده‌سازی محوطه:
  • قبل از نصب سنگ‌های تراورتن و بند قلوه سنگ، محوطه باید آماده شود. ابتدا، موانع و سطوح ناهموار را برطرف کنید و زمین را هموار سازید. سپس با استفاده از مواد پرکننده و صاف کننده، سطح را صاف و مناسب برای نصب سنگها آماده کنید.

  • نصب سنگ تراورتن:
  • پس از آماده‌سازی محوطه، می‌توانید به نصب سنگ تراورتن بپردازید. از سنگ‌های تراورتن با رنگ و طرح‌های مورد نظر خود استفاده کنید و آن‌ها را با استفاده از چسب ساختمانی مناسب روی سطح محوطه قرار دهید. توجه کنید که باید سنگ‌ها را با دقت و هماهنگی در قرار دادن نصب کنید تا یک الگوی زیبا و همگن ایجاد شود.

  در شکل زیر یک نمونه از کار گروه پیمانکاری سنگ لاشه نادری را در زمینه اجرا و نصب سنگ تراورتن و قلوه سنگ در محوطه را مشاهده می کنید.

 • اجرای حیاط با سنگ تراورتن
 • اجرای حیاط با سنگ تراورتن و سنگ قلوه به تزئینات ویلا شما زیبایی و استحکام بیشتری می‌بخشد. در زیر چند مرحله برای اجرای حیاط با سنگ تراورتن و سنگ قلوه آمده است:

  • طراحی و برنامه‌ریزی:
  • قبل از شروع به اجرا، باید طرحی برای حیاط و تزئینات ویلا خود داشته باشید. این طرح باید شامل نقشه‌های ابعادی و طرح‌های زیبایی باشد که مکان قرارگیری سنگ‌های تراورتن و قلوه را نشان می‌دهد.

  • آماده‌سازی سطح حیاط:
  • قبل از نصب سنگ‌های تراورتن و قلوه، سطح حیاط باید آماده شود. ابتدا باید زمین را هموار کنید و غیرهمواری‌ها و موانع را برطرف کنید. سپس با استفاده از مواد پرکننده و صاف کننده، سطح را صاف کنید تا سطح صاف و مناسب برای نصب سنگ‌ها فراهم شود.

  • نصب سنگ تراورتن:
  • پس از آماده‌سازی سطح، می‌توانید به نصب سنگ تراورتن بپردازید. از سنگ‌های تراورتن با رنگ و طرح‌های مورد نظر خود استفاده کنید و آن‌ها را با استفاده از چسب ساختمانی مناسب روی سطح حیاط قرار دهید. توجه کنید که باید سنگ‌ها را با دقت و هماهنگی در قرار دادن نصب کنید تا یک الگوی زیبا و همگن ایجاد شود.

  در شکل زیر یک نمونه از کار گروه پیمانکاری سنگ لاشه نادری را در زمینه اجرا و نصب سنگ تراورتن و قلوه سنگ در محوطه را مشاهده می کنید.